avow logo

AVOW

Er gwybodaeth – y diweddaraf am Gymunedau Cryf

Er gwybodaeth – y diweddaraf am Gymunedau Cryf

Mae Llywodraeth Cymru wedi cysylltu â ni i egluro eu bod wrthi’n datblygu ‘dull trawslywodraethol newydd o greu Cymunedau Cryf’. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i raglen newydd.

Mae WCVA wedi newid y testun ar y wefan i adlewyrchu hyn:

https://www.wcva.org.uk/what-we-do/policy-latest/2017/07/resilient-communities-%E2%80%93-a-third-sector-perspective?seq.lang=cy-GB

Ac yn y papur trafod:

https://www.wcva.org.uk/what-we-do/resilient-communities-a-third-sector-perspective?seq.lang=cy-GB

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design