avow logo

AVOW

Ymchwil i Anabledd a Chyflogaeth

Ydych chi’n ystyried eich hun yn rhywun anabl neu a oes cyflwr iechyd hirdymor arnoch chi?

Cymerwch ran yn ein harolwg os gwelwch yn dda!

Bydd yr arolwg yn cymryd prin 10 i 15 munud o’ch amser; rhannwch os gwelwch yn dda er mwyn i ni glywed oddi wrth cynifer o bobl â phosibl.

Os cewch unrhyw broblem wrth gwblhau’r arolwg hwn, neu os hoffech gymryd rhan ond yn methu â gwneud yn y fformat hwn, cysylltwch â 02920 462 745 neu hade.turkmen@chwaraeteg.com os gwelwch yn dda.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design