avow logo

AVOW

Diwygio llywodraeth leol: grym i bobl leol

powertothepeopel

Gweminar AM DDIM
Dydd Gwener 27 Mawrth 2015, 12-12.45pm
Ar 3 Chwefror 2015, cyhoeddodd y Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Leighton Andrews AC, Bapur Gwyn sy’n amlinellu cynlluniau uchelgeisiol Llywodraeth Cymru ar gyfer dyfodol Llywodraeth Leol yng Nghymru.

Mae’r Papur Gwyn yn nodi cynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer democratiaeth leol, gan gynnwys rôl aelodau etholedig ac uwch swyddogion, llywodraethu cymunedol a chynghorau cymuned, yn ogystal â chraffu ac archwilio.

Edrycha’r Papur Gwyn hefyd tuag at y trydydd sector mewn sawl maes, gan gynnwys fel ffynhonnell o weithredwyr cymunedol a allai gyfrannu at ddemocratiaeth leol, ac fel partneriaid mewn llywodraethu cymunedol a chefnogi cysylltiadau cryfach â chymunedau.

Bydd y gweminar yn gyfle i gyfranogwyr gael:

I gofrestru e-bostiwch eventsadmin@wcva.org.uk.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design