avow logo

AVOW

Ailgylchu Siacedi Llachar Yn Gotiau Cŵn

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn lansio cynllun peilot newydd i gadw cŵn yn fwy diogel a phalmentydd yn lanach trwy droi siacedi llachar yn gotiau cŵn.

Gan barhau eu partneriaeth gyda Lisa Broom o Gaerdydd, a weithiodd ar y prosiect bin car llwyddiannus gyda Chadwch Gymru’n Daclus, bydd deunydd sy’n cael ei  roi gan weithwyr adeiladu yn cael ei droi’n gotiau thermol, clustogog, diddos ar gyfer cŵn.  Bydd y cotiau cŵn yn cynnwys poced ddefnyddiol ar gyfer bagiau baw cŵn i helpu i gadw strydoedd a pharciau’n lân.

“Mae’n wych ymuno gyda Chadwch Gymru’n Daclus unwaith eto i fynd i’r afael â gwastraff a sbwriel, gan ganolbwyntio y tro hwn ar ein cyfeillion pedair coes. Does neb yn hoffi gweld baw cŵn ar hyd y lle a’n gobaith yw y bydd y cotiau hyn yn helpu perchnogion cŵn i fod yn lân tra’n cadw eu ci yn gynnes, yn ddiogel ac yn sych ar yr un pryd.

Lisa Broom, Monkey and Mess

“Rydyn ni’n falch iawn o gefnogi Cadwch Gymru’n Daclus trwy roi ein hen siacedi llachar a’n gweld yn cael eu hail-greu mewn i siacedi cŵn. Mae’n hanfodol i ni fel busnes cyfrifol, yn hytrach na dim ond taflu eitemau i ffwrdd ac o bosibl eu tirlenwi, rydym yn meddwl mewn ffordd fwy cylchol ac yn nodi pwy allai elwa ar ein hepgor. Roedd y syniad o siacedi cŵn yn ymddangos yn ffordd wych o ymestyn bywyd ein siacedi llachar, felly rydyn ni wrth ein bodd y gall Cadwch Gymru’n Daclus defnyddio nhw.”

Miles Thomas, Castleoak

Yn ôl adroddiad Cymru Gyfan diweddaraf Cadwch Gymru’n Daclus “Pa Mor Lân Yw Ein Strydoedd?”, cofnodwyd baw cŵn ar 8.6% o’r strydoedd a arolygwyd sef y ffigur isaf hyd hyn hyn. Mae digon i’w wneud o hyd i sicrhau bod strydoedd Cymru’n rhydd rhag baw cŵn a bod yr holl berchnogion cŵn yn cymryd y cyfrifoldeb o lanhau ar ôl eu ci.

“Mae baw cŵn yn dal yn broblem ddifrifol a pheryglus i lawer o gymdogaethau yng Nghymru.  Trwy annog pobl i lanhau ar ôl eu ci a’i waredu’n gyfrifol, ein gobaith yw y bydd llai o faw cŵn yn ein mannau gwyrdd a bydd gennym ardaloedd glân a diogel i bawb eu mwynhau. Mae ein neges yn syml – yn y bag, yn y bin neu ewch ag ef adref!”

Louise Tambini, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Cadwch Gymru’n Daclus

Bydd pob cot yn cael ei gwneud yn ôl y gofyn, a bydd yr holl elw’n mynd i Gadwch Gymru’n Daclus sydd yn cefnogi gwirfoddolwyr ar draws y wlad i wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau. Bydd prynu un o’r cotiau cŵn hyn nid yn unig yn helpu i fynd i’r afael â baw cŵn ar strydoedd Cymru, ond bydd hefyd yn helpu economi Cymru ac yn sicrhau bod hen ddefnydd yn cael ei droi’n rhywbeth defnyddiol.

Bydd y cotiau cŵn ar gael trwy Lisa Broom trwy ei siop Ebay

Defnyddiwch yr hashtag #tidywoofs ar gyfryngau cymdeithasol i ddangos eich ci yn ei siaced llachr!

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design