avow logo

AVOW

Cymhwyster mewn rheoli gwirfoddolwyr – a oes gennych ddiddordeb?

Mae WCVA, mewn partneriaeth ag Arweinyddiaeth a Rheolaeth Cymru a Learning to Inspire, yn falch o gallu ’ch hysbysu o gymhwyster newydd mewn rheoli gwirfoddolwyr, sydd ar gael yng Nghymru.

Ceir manylion,  yn y pamffled wedi’i atodi, o’r cynnwys, costau a dyddiadau ar gyfer cyrsiau a gynhelir yng Nghaerdydd ac yn Y Rhyl.

Mwy o wybodaeth

Bydd y rhaglen yn cael ei hachredu gan ILM ar Lefel 3. Y bwriad yw gynnig cwrs ar lefel uwch (5/7) yn y man.

I gadarnhau eich lle, cysylltwch â Jo Lord   jo@learningtoinspire.co.uk   0845 0507676

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design