avow logo

AVOW

Ffyniant i Bawb: Y Strategaeth Gendlaethol

Nod Llywodraeth Cymru yw sicrhau ffyniant i bawb

Mae ffyniant yn golygu mwy na chyfoeth materol − mae’n golygu bod pob un ohonom yn cael bywyd o ansawdd da, ac yn byw mewn cymunedau cryf a diogel.

Themâu Allweddol

Meysydd Blaenoriaeth

 

I ddarllen y ddogfen lawn am ddyfodol Ffyniant i Bawb Llywodraeth Cymru, ewch i: http://gov.wales/docs/strategies/170919-prosperity-for-all-cy.pdf

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design