avow logo

AVOW

Sefydliad Elusennol Polden-Puckham

 

Mae’r Sefydliad yn cynnig grantiau rhwng £5,000 a £15,000 y flwyddyn, am hyd at dair blynedd, ar gyfer prosiectau sy’n mynd i’r afael â phrif feysydd diddordeb y Sefydliad.

Dyma’r meysydd diddordeb:

Mae elusennau cofrestredig sy’n gweithio i ddylanwadu ar bolisïau, agweddau a gwerthoedd ar lefel genedlaethol neu ryngwladol yn gymwys i ymgeisio. Gallai’r rhain fod yn grwpiau sy’n canolbwyntio ar un mater i ysgogi newid penodol, neu’n fudiadau â chylch gwaith ehangach.

Bwriedir y cymorth ariannol i elusennau cofrestredig yn y DU y byddai’r grant yn gyfwerth â rhwng 5 y cant a 50 y cant o’u hincwm blynyddol (yn fras, mudiadau ag incwm blynyddol rhwng £10,000 a £300,000).

Ystyrir mudiadau neu brosiectau nad ydynt yn elusennau cofrestredig yn y DU os gallant ddynodi elusen gofrestredig yn y DU a all dderbyn cyllid ar eu rhan.

Fel arfer ceir dwy rownd gyllido y flwyddyn.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9 Chwefror 2018 (hanner nos), wedyn y 14 Medi 2018

Mae manylion pellach ar gael ar y wefan. Gallwch gysylltu â’r Sefydliad drwy ffonio 020 7193 7364 neu ebostio: ppcf@polden-puckham.org.uk

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design