avow logo

AVOW

Gyfle gwych i grwpiau yn y sector gwirfoddol i ymweld a PhentrePeryglon

DP-LogoNewyddion gwych i holl grwpiau sector gwirfoddol yng Ngogledd Cymru – yr ydym wedi cael arian i dalu am y tal mynediad i’ch galluogi i ymweld a PhentrePeryglon – y ganolfan gweithgareddau dan do yn Nhalacre, Sir y Fflint.

Yn addas ar gyfer pob oedran, mae PentrePeryglon wedi ei gynllunio fel set ffilm. Gallwch archwilio sefyllfaoedd cyfarwydd fel y cartref, y traeth, cefn gwlad, maes chwarae a fferm i ddysgu am y peryglon, weld y peryglon a chael gwybod sut i gadw’n ddiogel wrth gael hwyl!

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich ymweliad ffoniwch 01745 850414 neu anfonwch e-bost i bookings@dangerpoint.org.uk (bydd lleodd yn cael eu dyrannu ar sail y felin gaiff falu gyntaf)

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design