avow logo

AVOW

Arolwg ACE ar-lein ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dymuno cael cipolwg ar farn a dealltwriaeth profiadau niwediol yn ystod plentyndod (ACE) ymhlith staff mewn rolau sector cyhoeddus yng Nghymru. 

I wneud hyn, maent wedi comisiynu Strategic Research and Insight (SRI), cwmni ymchwil annibynnol yng Nghaerdydd, i gynnal arolwg ar-lein. Bydd yr arolwg hwn yn casglu barn gweithwyr y sector cyhoeddus ledled Cymru. 

Mae’r arolwg yn bwysig i helpu i ddeall, am y tro cyntaf, lefelau arbenigedd, y wybodaeth a’r sgiliau perthnasol sydd ar gael yn y gwasanaeth cyhoeddus i fynd i’r afael â chanlyniadau ACE ym mhoblogaeth oedolion a phlant yng Nghymru. 

Byddem yn gwerthfawrogi’n fawr eich help i wneud eich cydweithwyr yn ymwybodol o’r arolwg hwn drwy anfon yr e-bost ymlaen atynt. 

Gellir cwblhau’r arolwg yn Gymraeg neu Saesneg trwy glicio yma: www.bit.ly/PHWACES 

Hoffem glywed gan gynifer o weithwyr sector cyhoeddus yng Nghymru â phosibl, beth bynnag fo’u rôl. Gallai hyn gynnwys, er enghraifft, pobl sy’n darparu gwasanaethau rheng flaen neu bobl sy’n gweithio mewn rolau gweithredol, rheoli neu arwain. Gall hefyd gynnwys pobl sy’n gweithio mewn sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau a ariennir gan y sector cyhoeddus e.e. Trydydd Sector.

 Os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr arolwg, neu os hoffech gael unrhyw wybodaeth i helpu i hyrwyddo’r arolwg, cysylltwch â Angus Campbell o SRI ar  angus@strategic-research.co.uk 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design