avow logo

AVOW

Rhwydwaith Cydraddoldeb Sector Gyhoeddus Gogledd Cymru: Digwyddiad Ymgysylltu gyda Rhanddeiliaid

NODYN I’CH DYDDIADUR

Digwyddiad Ymgysylltu gyda Rhanddeiliaid

Dydd Iau, 24ain o Fai 2018

Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno

Ym mis Hydref 2015, cynhaliodd Rhwydwaith Cydraddoldeb Sector Gyhoeddus Gogledd Cymru ddigwyddiad ymgysylltu gyda rhanddeiliaid, ac fe alluogodd hyn i ni adolygu ein Hamcanion Cydraddoldeb Rhanbarthol er mwyn ymateb i’n dyletswyddau o dan y Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Bydd y Rhwydwaith yn cynnal digwyddiad ymgysylltu ar ddydd Iau, 24ain o Fai 2018 i’n galluogi i adrodd yn ôl ar y cynnydd a wnaed hyd yma, ac i ganfod eich barn ynghylch sut orau y gallwn barhau i ymateb i’r materion hynny a adnabuwyd fel rhai pwysig i chi.

Cofiwch gadw lygad am eich gwahoddiad swyddogol a’r ffurflen archebu a fydd yn cael eu hanfon atoch ymhen ychydig wythnosau os gwelwch yn dda.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design