avow logo

AVOW

Asesiad o Boblogaeth Gogledd Cymru a Chynllun Rhanbarthol

Asesiad o Boblogaeth Gogledd Cymru a Chynllun Rhanbarthol   

Mae’r drafft cyntaf o’r rhaglen ranbarthol yn cael ei hymgynghori yn awr ac ar gael yma: https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/asesiad-poblogaeth-gogledd-cymru/cynllun-rhanbarthol/. 

Mae’r cynllun yn esbonio sut byddwn yn gweithio gyda’n gilydd ar draws Gogledd Cymru i gyflenwi gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. 

Rydym yn deall bod ychydig o fylchau yn y cynllun lle mae arnom angen rhagor o wybodaeth ynghylch beth sy’n digwydd ar hyn o bryd ac awgrymiadau o ran beth sydd angen digwydd. Byddem yn gwerthfawrogi eich cymorth â hyn. A fyddech cystal â chwblhau’r holiadur ar-lein neu anfonwch unrhyw wybodaeth ychwanegol at sarah.bartlett@denbighshire.gov.uk erbyn 31 Hydref 2017.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design