avow logo

AVOW

Heddlu Gogledd Cymru Diwrnod Agored

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn cynnal Diwrnod Agored yn y Pencadlys ym Mae Colwyn ar ddydd Sadwrn y 5ed o Ebrill rhwng 11am a 4pm.

Cyfle yw hwn i aelodau o’r cyhoedd gael gweld a dysgu mwy am yr adrannau arbenigol oddi fewn yr heddlu – gan gynnwys yr Uned Gŵn, Tanio Dryllau, yr hofrennydd, Uned Plismona’r Ffyrdd, yr adran recriwtio, yr ystafell reoli a llawer iawn mwy.

Bydd partneriaid hefyd yn ymuno â ni ar y diwrnod gan gynnwys y Gwasanaeth Tân ac Achub, Ambiwlans, Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, Timau Achub Mynydd, y Bad Achub, Gwylwyr y Glannau a mwy.

Mae mynediad am ddim ond mi fydd cyfle ar y diwrnod i roi rhodd tuag at Tŷ Gobaith os dymunir.

Yn agosach at yr amser mi fyddem yn hybu’r diwrnod drwy ryddhau datganiadau i’r wasg ac yn defnyddio ein tudalennau Facebook a Twitter er mwyn hybu’r negeseuon.

40th Open Day A4 Poster

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design