avow logo

AVOW

Fforwm Cleifion Canser Gogledd Cymru

cpf-tri-fold-leaflet-dual-final-page-002-1

 

Mae pobl gyda phrofiad personol o ofal canser yn rhannu eu barn a’u syniadau i helpu i wella ein gwasanaethau canser lleol – fyddai gennych chi ddiddordeb mewn helpu?

Mae Fforwm Cleifion Canser Gogledd Cymru yn dwyn at ei gilydd gleifion canser, eu teuluoedd a’u ffrindiau, gan alluogi iddynt leisio eu barn, a defnyddio hynny i wneud newidiadau cadarnhaol i ofal canser yn lleol.

Dros y blynyddoedd diweddar, mae’r Fforwm wedi gweithio gyda meddygon, nyrsys a rheolwyr y GIG, gan eu helpu nhw i ddarparu gofal o ansawdd y mae pobl ei eisiau a’i angen. Mae’r Fforwm yn aml wedi bod fwyaf effeithiol wrth ddelio â newidiadau bychan sy’n medru gwneud gwahaniaeth mawr i brofiad claf neu ofalwr.

Sut medrwch chi helpu?

Os ydych chi wedi eich effeithio gan ganser, mae eich barn yn bwysig a gallai helpu i wella gofal a chymorth i eraill. Medrwch wneud gwahaniaeth.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch, neu ewch i’n gwefan: www.northwalescancerforum.co.uk, 01745 445 168pat.evans@wales.nhs.uk

YDYCH CHI’N CHWILIO AM WYBODAETH YNGLŶN Â GWASANAETHAU CANSER A CHYMORTH?

YDYCH CHI WEDI GWELD EIN GWEFAN? 

www.northwalescancerforum.co.uk

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design