avow logo

AVOW

Ymgynghoriad newydd: Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Mae Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal ymgynghoriad ar y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).

Mae rhagor o wybodaeth i’w gweld ar dudalen ymgynghoriad y Bil ar y we Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Gweler linc i lythyr yr ymgynghoriad isod: consultation-letter-c

Mae croeso ichi wneud cais am fersiwn o’r llythyr ymgynghori ar ffurf Word. Anfonwch e-bost at: SeneddCymunedau@cynulliad.cymru

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design