avow logo

AVOW

Cadeirydd Newydd i Gorff Gwarchod Iechyd Gogledd Cymru

Yn ei Gyfarfod Blynyddol Cyffredinol yn Ddiweddar, penodwyd Mr. Mark Thonton yn Gadeirydd newydd cyngor Iechyd Cymuned gogledd Cymru (CICGC). Etholwyd Dr. Garth Higginbotham yn Is-gadeirydd.

Mae Mark Thornton o Garreglefn, wedi bod yn aelod o CIC ers Erbill 2012, ac wedi byw a gweithio ar Ynys Môn. cyn iddo ymddeol bu mewn amryw o swyddi rheoli, yn fwyaf diweddar fel Rheolwr Gwastraff Gorsaf Bŵer yr Wylfa. Mae ei brofiad yn cynnwys bod yn gysylltiedig â rhaglenni gwella, codi safonau diogelwch a chydymffurfio yn y gweithle a chefnogi gweithgareddau economaidd-gymdeithasol yr Awdurdod Datgomisynu Niwclear yng nghogledd orllewin Cymru.

Mae’r Dr. Higgingbotham yn byw yn Llandudno ac wedi bod yn aelod o CICGC ers Ebrill 2012. Cyn hyn bu’n gwasanaaethu fel Cafeirydd ac Is-gadeirydd Pwyllgor Lleol Conwy. Wedi gyrfa mewn ysgolion a phrifysgol, ac yn fwy dirweddar fel Arolygwr EM gyda Estyn, mae’r Dr. higginbotham bellach wedi ymddeol ac wedi bod yn gweithio fel arolygydd annibynnol. Ar hyn o bryd mae’n o Fwrdd Coleg Cambria a chyn hyn roedd yn Aelod o Fwrdd Coleg Llysfasi a Choleg Glannau Dyfrdwy.

Dywedodd Geoff Ryall-Harvey, Prif Swyddog CIC:

‘Rwyf yn falch iawn o gael croesawu Mark a Garth i swyddi’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd CICGC. Bydd eu profiad o’r gwasanaeth iechyd, o wirfoddoli a’u hamser fel Cafeiryddion Pwyllgorau Lleol Ynys Môn a Chonwy yn fanteisiol iawn i ni. Mae llawer o newidiadau i’r gwasanaeth iechyd yng ngogledd Cymru ac mae’n rhaid i ni yn CIC sicrhau fod y bobl – cleifion, gofalwyr ac eraill – sy’n dibynnu ar wasanaethau yn gallu parhau i gael llais yn y newidiadau hynny. Mae gan Mr. Thornton a’r Dr. higginbotham y penderfyniad i gael pobl leol i fod yn rhan o sut mae penderfyniadau’n cael eu gwneud am wasanaethau iechyd lleol drwy adeg sy’n parhau i fod yn heriol’

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design