avow logo

AVOW

Cyfoeth Naturiol Cymru

£3 miliwn ar gael i brosiectau amgylcheddol

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n cynnig £3 miliwn i brosiectau i wella’r amgylchedd ledled Cymru.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae wedi bod wrthi’n nodi’r prif heriau sy’n wynebu’r amgylchedd yng Nghymru.

Nawr mae wedi cyhoeddi y bydd arian a mathau eraill o gefnogaeth ar gael i sefydliadau a all gynnig prosiectau i wynebu’r heriau hyn, a hynny’n rhan o ddull comisiynu newydd.

Mae’r heriau wedi’u rhannu’n bedair thema:

Eleni, bydd Cyfoeth Naturiol Cymru’n symleiddio’r broses ymgeisio, ac yn gwahodd datganiadau cychwynnol o ddiddordeb. Bydd y rhai sy’n llwyddiannus yn y cam cyntaf yn cael gwahoddiad i wneud cais llawn.

Gofynnir i chi ddarllen y ddogfen ganllawiau isod ac yna lenwi eich ffurflen datgan diddordeb.

Canllawiau gwneud cais am gyllid
Ffurflen datgan diddordeb

Mae’r ffenestr datgan diddordeb ar agor tan 14 Ionawr 2018.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design