avow logo

AVOW

Cymdeithas Adeiladu Nationwide – Grantiau Cymunedol

Ydych chi’n gallu ein helpu i hyrwyddo’r Rhaglen Grantiau Cymunedol Cymdeithas Adeiladu Nationwide yn eich ardal?

Y dyddiad cau i gyflwyno cais yw 5ed o Orffennaf.

Cymdeithas Adeiladu Nationwide – Grantiau Cymunedol

Mae’r rhaglen hon yn dyfarnu grantiau rhwng £10,000 a £50,000 i brosiectau tai lleol a fydd yn cryfhau cymunedau lleol drwy gefnogi’r rhai mwyaf agored i niwed drwy:

Mae enghreifftiau o brosiectau a ariannwyd llynedd i’w gweld ar wefan Nationwide – https://www.nationwide.co.uk/about/why-choose-nationwide/social-investment/community-grants/successful-projects#xtab:twisty-wales

I ddarllen y meini prawf llawn ac i wneud cais cliciwch yma – https://communityfoundationwales.org.uk/grants/nationwide-building-society-community-grants/

Dylai grwpiau gysylltu â mi i gael mwy o wybodaeth am y gronfa neu i drafod syniad prosiect trwy ffonio’r swyddfa ar 02920 379580 neu drwy anfon e-bost at grantiau@communityfoundationwales.org.uk

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design