avow logo

AVOW

Wythnos Genedlaethol Yr Ymddiriedolwyr

Sesiwn Galw Mewn – Gwybodaeth i Ymddiriedolwyr

Dydd Iau Tachwedd y 7fed, 2013

Mae hi’n Wythnos Genedlaethol Yr Ymddiriedolwyr o Dachwedd y 4ydd hyd at Dachwedd y 10fed 2013. Caiff yr wythnos ei threfnu bob blwyddyn er mwyn dathlu gwaith ymroddgar ymddiriedolwyr sefydliadau ac elusennau lleol. Mae’r wythnos hefyd yn gyfle i’r rheiny sy’n dymuno bod yn ymddiriedolwyr gael mwy o wybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael.

Fel rhan o’r Wythnos Ymddiriedolwyr bydd Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW) yn cynnal sesiwn Galw Mewn yn eu Canolfan yn Nhŷ AVOW, 21 Stryd Egerton, Wrecsam, rhwng 10 a 11.30yb ar ddydd Iau, Tachwedd y 7fed, 2013.

Mae’r sesiwn anffurfiol yn arbennig ar gyfer ymddiriedolwyr a’r rheiny sy’n ystyried arwain sefydliad yn yr ardal. Byddwn yn rhannu gwybodaeth yn y sesiwn am waith a chyfrifoldebau ymddiriedolwyr. Hefyd bydd ymddiriedolwyr / aelodau pwyllgor grwpiau lleol yn ymuno â ni er mwyn cynnig cyngor ar faterion penodol yn ymwneud â llywodraethu a rhedeg mudiad Cymunedol / Gwirfoddol mewn ffordd effeithlon.

Mae Avow yn cynnig cefnogaeth i rwpiau lleol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynghylch materion llywodraethu penodol neu gyffredinol, cysylltwch â Rafat Arshad-Roberts, Swyddog Datblygu Cymunedol ar 01978 312556 neu e-bostiwch rafat.arshad-roberts@avow.org

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design