avow logo

AVOW

Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi – Grantiau Cynnal a Chadw

Mae grantiau gwerth rhwng £500 a £3,000 ar gael i eglwysi, capeli a thai cwrdd rhestredig ar gyfer prosiectau atgyweirio neu gynnal a chadw sy’n costio rhwng £1,000 a £10,000. Rhaid i ymgeiswyr allu dangos eu bod eisoes wedi sicrhau o leiaf 50 y cant o gyfanswm cost y prosiect.
Gall cynulleidfaoedd fod o unrhyw enwad sy’n aelod neu’n aelod cyswllt o Eglwysi Ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon. Mae’n bosib yr ystyrir hefyd adeiladau Undodaidd. Rhoddir blaenoriaeth i enwadau’r Bedyddwyr a’r Presbyteriaid/Eglwys yr Alban.

Gellir defnyddio’r arian ar gyfer nifer o bethau gwahanol, gan gynnwys:

Bydd yr Ymddiriedolaeth yn ystyried mannau addoli yng Nghymru, Lloegr, yr Alban, Gogledd Iwerddon, Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw. Rhoddir blaenoriaeth i Gymru, Gogledd-ddwyrain Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban.

Ceir tri dyddiad cau i geisiadau yn 2018:  24 Ionawr 2018, 23 Mai 2018 a 26 Medi 2018

Mae manylion pellach am y cyllid ar gael ar y wefan neu drwy ffonio 020 7222 0605, neu ebostio: grants@nationalchurchestrust.org

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design