avow logo

AVOW

Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi

Mae Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi yn cynnig cyllid ar gyfer prosiectau sy’n unol â’i nodau o helpu cynnal treftadaeth adeiladau eglwysig yn y DU a gwella eu gallu i wasanaethu cymunedau lleol a hyrwyddo budd adeiladau eglwysig ar gyfer cymunedau ac ysbrydoli pawb i’w gwerthfawrogi a’u mwynhau.

Ar hyn o bryd, derbynnir ceisiadau i’r rhaglen grantiau canlynol:

Yn ychwanegol, mae grantiau micro o £2,000  ar gyfer eglwysi a dderbyniodd Grant Cymunedol gan Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi i sefydlu prosiect gweithredu cymdeithasol sy’n cwrdd ag anghenion pobl leol.

Mae eglwysi, capeli a thai cwrdd yn Lloegr, Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon sydd ar agor ar gyfer addoli ac sy’n rhan o enwad sy’n perthyn i Eglwysi Ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon yn gymwys i ymgeisio.

Croesewir ceisiadau gan fannau addoli rhestredig ac anrhestredig.  Rhoddir blaenoriaeth i enwadau Bedyddwyr a Phresbyteraidd/Eglwys yr Alban yn ogystal ag i brosiectau yng Ngogledd-ddwyrain Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru.

Y dyddiadau cau nesaf ar gyfer ceisiadau yw 30 Hydref 2017, 5 Mawrth 2018 a 2 Gorffennaf 2018.

http://www.nationalchurchestrust.org/our-grants/community-grants
http://www.nationalchurchestrust.org/our-grants/repair-grants

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design