avow logo

AVOW

Diwrnod Cenedlaethol y Lluoedd Arfog

Diwrnod Cenedlaethol y Lluoedd Arfog ddydd Sadwrn 30 Mehefin, 2018 yn Llandudno.

Yn atodol mae’r ail newyddlen Diwrnod y Lluoedd Arfog, y byddwn yn ei chyhoeddi yn rheolaidd cyn y diwrnod mawr er mwyn rhoi gwybod i chi am drefniadau’r digwyddiad.

Gellir dod o hyd i’r newyddlen hefyd ar ein gwefan drwy ddilyn y ddolen hon http://bit.ly/2johQ37

Dylai unrhyw gyn filwyr sydd am gymryd rhan yn y parêd gwblhau ffurflen mynegi diddordeb. Os na chaiff cyn filwyr eu dewis ar gyfer y parêd bydd cyfleoedd eraill fel ardaloedd gwylio a byddant yn cael gwybod amdanynt.

Rhaid i’r holl ffurflenni mynegi diddordeb fod mewn erbyn dydd Mercher 28 Chwefror 2018. Gellir cwblhau’r ffurflen ar-lein drwy ddilyn y ddolen hon http://bit.ly/2hqzJKm

neu mae ffurflenni’n atodol y gellir eu hargraffu a’u dychwelyd yn y post.

Rydym yn gwerthfawrogi’ch help i godi ymwybyddiaeth o’r digwyddiad hwn a’r cyfleoedd i gyn-filwyr, felly rhannwch yr e-bost hwn gyda’ch cysylltiadau.

Er mwyn cadw i fyny â Digwyddiad y Lluoedd Arfog a digwyddiadau mawr eraill yn Sir Conwy dilynwch Digwyddiadau Conwy ar Facebook a / neu Twitter.

dlla-2018-newyddlen-2-ionawr-c-cleaned dlla-2018-ffurflen-pared-cleaned

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design