avow logo

AVOW

Chwaraeon a Fi – Y Scwrs

sport

Fis nesaf bydd digwyddiadau rhanbarthol Chwaraeon a Fi_Y Sgwrs yn gyfle i chi rannu eich meddyliau a’ch syniadau ar sut weledigaeth ddylid ei chael ar gyfer chwaraeon yng Nghymru.

I bawb sydd wedi cofrestru eisoes, diolch i chi am eich cefnogaeth ac edrychwn ymlaen at eich croesawu chi i’r digwyddiad o’ch dewis yn y Flwyddyn Newydd.

Mae nifer cyfyngedig o lefydd ar gael o hyd, ar sail y cyntaf i’r felin.

Os hoffech chi fod yn bresennol, dewiswch y digwyddiad rydych chi’n ei ffafrio isod a chofrestru ar Eventbrite cyn gynted â phosib. 

Chwaraeon a Fi_Y Sgwrs a
Rhaglen Chwaraeon a Gweithgarwch Cymunedol

Dydd Llun 22 Ionawr
Venue Cymru, Llandudno

Fel cenedl rydyn ni wedi cael rhai llwyddiannau chwaraeon anhygoel. Hefyd mae gennym ni niferoedd cynyddol o blant yn cymryd rhan mewn chwaraeon bob wythnos. Mae hwn yn newyddion gwych ac yn brawf o waith caled y bobl sydd eisoes yn ymwneud â chwaraeon.

Fodd bynnag, mae Cymru’n wynebu nifer o heriau’n gysylltiedig ag anweithgarwch, gordewdra a chyflyrau iechyd tymor hir eraill. Nid oes posib i chwaraeon ar eu pen eu hunain ddatrys y problemau yma ond mae’n rhaid iddyn nhw chwarae rôl llawer mwy mewn cael ein cenedl i fod yn egnïol a dal ati i fod yn egnïol.

Dyma pam rydyn ni’n gwahodd pobl sydd â diddordeb mewn chwaraeon, yn ogystal â phobl nad ydynt yn rhan o deulu chwaraeon Cymru, i ddatblygu gweledigaeth ar gyfer chwaraeon yng Nghymru. Mae pawb angen cyfle i leisio eu barn – beth bynnag yw eu profiadau neu eu cefndir.

Bydd digwyddiadau Chwaraeon a Fi_Y Sgwrs yn procio’r meddwl ac yn llawn gwybodaeth a bydd digon o gyfleoedd i chi leisio eich barn.

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design