avow logo

AVOW

YESM ar agor i dderbyn ceisiadau gan Grwpiau RHANBARTHOL am gyllid

msct

 

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm drwy gytundeb rhwng Stadiwm y Mileniwm a Chomisiwn y Mileniwm a chaiff ei hincwm ei gynhyrchu drwy ardoll ar bob tocyn gaiff ei brynu gan bobl sy’n mynychu digwyddiadau cyhoeddus yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn ymdrechu i gyfoethogi ansawdd bywyd mewn cymunedau yng Nghymru trwy fuddsoddi mewn prosiectau ysbrydoledig chwaraeon, celfyddydol, amgylcheddol ac wedi’u seilio yn y gymuned a fydd yn cael effaith hirdymor ar y bobl sy’n buddio.
Mae’r Ymddiriedolaeth yn cyflawni hyn trwy ddosbarthu grantiau i sefydliadau gwirfoddol ac elusennol ledled Cymru.
Mae’r dyddiad cau i dderbyn Ceisiadau Rhanbarthol yw canol dydd ar y 21 Gorffennaf 2017.

Gall ymgeiswyr wneud cais am grant i fyny at £7,500.00 ble mae’r sawl a fydd yn buddio o’r prosiect yn dod o ledled un awdurdod lleol neu fwy.

Ewch i’r wefan am fanylion ac i lawrlwytho ffurflen gais: http://www.millenniumstadiumtrust.org.uk/forms/

Cliciwch ar dab Ffurflenni a’r ddolen i’r Ffurflen Gais. Mae’r canllawiau hefyd ar yr un tudalen.

Dylid anfon ceisiadau ar ffurf electronig fel dogfen WORD gyda’r wybodaeth ategol wedi’i hatodi (y dogfennau ategol – os nad yn elusen, gall y cyfriflenni banc a’r cyfansoddiadau fod ar ffurf pdf). Os ydych yn elusen, gallwn gael  mynediad at yr holl wybodaeth trwy wefan y Comisiwn Elusennau. Dylid e-bostio applications@millenniumstadiumtrust.org.uk

Nid yw’r Ymddiriedolaeth bellach yn derbyn ceisiadau trwy’r post.

MSCT
C/O FoxSE Consultancy,
Suite One,
4 Bessemer Road,
Caerdydd.
CF11 8BA.

Am ymholiadau yn ymwneud â’r rownd hon cysylltwch â Sarah Fox yn FoxSE Consultancy ar 029 20 022 143 neu info@millenniumstadiumtrust.org.uk

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design