avow logo

AVOW

Ymgyrch mis o hyd i godi ymwybyddiaeth am sgrinio

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru’n lansio’i drydydd ymgyrch ‘Sgrinio am Oes’ flynyddol ar 1 Gorffennaf, gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth am raglenni’r Gwasanaeth Iechyd sy’n cynnig profion sgrinio am ddim.

Bydd yr ymgyrch yn para am fis a’i nod yw annog dynion a menywod cymwys o bob rhan o Gymru i gael profion sgrinio am ddim.

Drwy gydol y mis, bydd Tîm Ymgysylltu â Sgrinio Iechyd Cyhoeddus Cymru’n bresennol mewn digwyddiadau ar hyd a lled Cymru i siarad ag aelodau o’r cyhoedd am y rhaglenni sgrinio.

Am restr lawn o ddigwyddiadau’r ymgyrch Sgrinio am Oes, ewch i wefan www.screeningforlife.wales.nhs.uk. Os oes diddordeb gennych mewn gweithio gyda ni neu mewn cynnal digwyddiad yn eich ardal, gallwch gael pecyn adnoddau am ddim o wefan Sgrinio am Oes.

I ddilyn yr ymgyrch, gallwch ‘Hoffi’ tudalen Sgrinio am Oes ar Facebook (www.facebook.com/screeningforlife) neu ddilyn @PublicHealthW ar wefan Twitter. Defnyddiwch #S4L2015 i anfon trydariadau am Sgrinio am Oes.

Screening posters_Layout 1

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design