avow logo

AVOW

Dosbarth Meistr Menter Iontach Nua: Llywodraethu a Menter Gymdeithasol

Mae llywodraethu effeithiol yn un o’r rhagofynion ar gyfer mentrau cymdeithasol effeithiol yr un fath yn union ag unrhyw gorff arall.  Sut rydych yn sicrhau bod gan eich bwrdd y doniau, y cydbwysedd a’r gallu i wneud penderfyniadau fel y gall gydweithio â’ch uwch dîm rheoli a’ch galluogi i reoli risg a chyflawni strategaeth effeithiol?  A yw proffil risg masnachol gwahanol menter gymdeithasol yn golygu bod angen gwahanol fath o fwrdd?  Beth yw ystyr llywodraethu da a sut y gallwch ei sicrhau fel uwch reolwr?

Mae Ilene Hoyle yn ymgynghorydd profiadol ym maes llywodraethu ac mae wedi helpu llawer o elusennau a mentrau i wella eu byrddau a’u perthnasau gwaith â’r rheolwyr.  Bydd y dosbarth meistr hwn hefyd yn cynnwys sesiwn gan Jenny Berry, Cymdeithas Prif Weithredwyr Sefydliadau Gwirfoddol (ACEVO), a fydd yn siarad am adroddiad eu Comisiwn Llywodraethu a’u gwasanaeth llinell gymorth, a Matt Brown, CGGC, a fydd yn siarad am beth maent yn ei ddisgwyl gan fwrdd wrth gytuno ar gyllid buddsoddi cymdeithasol.  Sesiwn cyfranogol fydd hwn ac mae croeso i chi ddod ag un o aelodau’r bwrdd gyda chi!

Cynhelir y dosbarth meistr yn Porter’s, adeilad newydd CAIS yn Ffordd yr Orsaf, Bae Colwyn, ddydd Mercher 12 Mawrth o 9.30am i 2.00pm.  Mae’n cynnwys cinio ac mae’n ddi-dâl ond mae angen llenwi ffurflen gyfranogi er mwyn dod.  Cofrestrwch trwy Eventbrite:  <>

Ariennir Menter Iontach Nua gan Raglen Iwerddon-Cymru ac mae’n bartneriaeth rhwng Prifysgol Bangor, DCU Ryan Academy, Busnes yn y Gymuned Cymru a NorDubCo. Mae’n rhaid i’r sawl sy’n cymryd rhan yn y dosbarth meistr weithio neu fyw yn yr ardaloedd canlynol i fod yn gymwys: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro ac Abertawe.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design