avow logo

AVOW

Ymgynghoriad Prosiect ‘Men’s Sheds Cymru

Mae Hafan Cymru yn cynnal ymgynghoriad â chleientiaid posibl  a gweithwyr proffesiynol ar gyfer y prosiect ‘Men’s Sheds Cymru’ (http://www.mensshedscymru.co.uk). Mae’r prosiect yn helpu dynion sydd yn unig, ynysig neu sydd ag amser ar eu dwylo i sefydlu fyny  sied dynion– lle cymunedol  lle y gall dynion ddilyn gweithgareddau, gymryd rhan mewn prosiectau lleol neu dim ond galw heibio i weld beth sy’n digwydd yn yr ardal leol. Bydd gan y prosiect newydd hwn ffocws ar ddynion mnad ydym wedi’u cyrraedd eto, dynion mewn cymunedau heb lais, cymunedau trefol iawn neu wledig iawn – unrhyw le lle y gallai fod rhwystrau i ymgysylltu, ond lle byddai menter cynhwysiant cymdeithasol o fudd mawr.

Byddem yn gwerthfawrogi eich adborth.

Ymgynghoriad ar gyfer gweithwyr proffesiynol a sefydliadau-https://www.surveymonkey.co.uk/r/65B9WHC

 

Ymgynghoriad ar gyfer dynion unigol-https://www.surveymonkey.co.uk/r/6TVW73B

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design