avow logo

AVOW

Cwrdd â’r cyllidwyr – Cronfa Cynwhysiant Gweithredol

ESF ariannu

Ariannir y brosiect yma gan y Gronfa Gymdeithasol Ewrop

17 Tachwedd 2017 17 Tach 2017

Ydych chi’n gweithio gyda phobl i’w helpu i fod yn fwy cyflogadwy? Neu a ydych yn gweithio i brosiect sy’n cefnogi pobl yn gyffredinol? A oeddech yn gwybod y gallai hyd at £1.5m o gyllid fod ar gael i chi?

Ymunwch â WCVA ar 6ed Rhagfyr yng Nghyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint, Yr Wyddgrug, i gwrdd â’r cyllidwyr dros baned a mins pei. Dyma gyfle i ddysgu am y cyllid a siarad â’r tîm i weld sut y gall eich syniad am brosiect gyd-fynd â meini prawf y pedair cronfa sydd ar gael drwy Cynhwysiant Gweithredol… efallai y cewch eich synnu gan yr hyn y gallant eich helpu i’w gyflawni.

Pryd:
6 Rhagfyr, 1 pm – 4 pm

Ble:
Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint
Corlan
Uned 3
Parc Busnes Yr Wyddgrug
Ffordd Wrecsam
Yr Wyddgrug
CH7 1XP

Cliciwch yma i gadw’ch lle

Diben y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol, a reolir gan WCVA gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop, yw darparu cyllid i fudiadau a all gefnogi pobl i symud yn nes at y farchnad gyflogaeth, a’r nod cyffredinol yw lleihau anweithgarwch economaidd yng Nghymru.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design