avow logo

AVOW

Fesur a Rheoli eu Gwerth Cymdeithasol

Mae cyfle cyffrous i 30 o fudiadau (5 o bob sir yng Ngogledd Cymru) fesur a rheoli eu gwerth cymdeithasol. Mae hwn yn gyfle arbennig i weithio hefo’r CGS a Social Value Cymru i fesur eich effaith er mwyn dangos y newidiadau yr ydych yn eu creu ym mywydau pobl. Yn ogystal â hyn, byddwn yn gweithio’n agos efo’r Pwyllgor Rheoli i sicrhau bod y gwerth cymdeithasol sy’n cael ei ganfod gan eich cleientiaid a’ch buddiolwyr yn ddefnyddiol o ran sut y gwneir penderfyniadau.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y canllawiau. Bydd y ffurflenni cais yn mynd allan canol mis Ionawr: canllawiau-social-value-cymru

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design