avow logo

AVOW

Creu’r cyswllt gyda’r comisiynydd heddlu a throsedd

DYDD IAU, YR 20FED O CHWEFROR 2014

GWESTY’R ORIEL HOUSE, LLANELWY

2.00 – 5.00 YP.

Bwriad prosiect ‘Creu’r Cysylltiadau’ yw creu cyfleoedd i Sefydliadau’r Trydydd Sector a datblygu perthynas gyda’r Sector Cyhoeddus. Amcan hyn yw galluogi i’r Trydydd Sector ddylanwad ar y ffordd y caiff gwasanaethau cyhoeddus eu dylunio a’u darparu.    

Hoffem eich gwahodd chi felly i gyfarfod rhwydweithio gyda Chomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Mr Winston Roddick. Un o ddyletswyddau pennaf y Comisiynydd yw sicrhau gwasanaeth heddlu diogel ac effeithlon sy’n rhoi gwerth am arian, ond, yn fwy na dim, sy’n lleihau trosedd. Ymysg dyletswyddau eraill y Comisiynydd mae llunio blaenoriaethau plismona yng Ngogledd Cymru ynghyd â gwrando ac ymateb i’ch barn chi ar y mater.

Mae croeso i holl sefydliadau trydydd sector gogledd Cymru fynychu. Archebwch eich tocynnau yma!

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design