avow logo

AVOW

Cymhorthfa Ariannu Sefydliad Lloyds TSB

Cyfle i wneud apwyntiad i sgwrsio â Mike Lewis, Rheolwr Grantiau Cymru Sefydliad Lloyds TSB ar gyfer Cymru a Lloegr. Mae modd i

elusennau cofrestredig ymgeisio am grantiau ar gyfer prosiectau sy’n bodloni’r datganiad isod.

“Rhoi cyfle i bobl dan anfantais chwarae mwy o ran yn y gymuned o’u dewis”

Dim ond mudiadau sy’n bwriadu cyflwyno cais fydd yn cael apwyntiad. I wneud apwyntiad mae’n rhaid i chi:

– gwblhau’r ffurflen gymhwyster yn: www. lloydstsbfoundations.org.uk.

– gysylltu â Heather Hicks ar heather.hicks@avow.org neu 01978 312556.

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design