avow logo

AVOW

Cynllnu Atgof Byw

Nod cynllun Atgof Byw yw gwireddu potensial casgliadau gweledol a graffigol Llyfrgell Genedlaethol Cymru i ddatgloi atgofion a hwyluso therapi’r cof gyda phobl hŷn a’r rhai sy’n byw gyda dementia. Mae’r pecynnau  ‘Atgof Byw’ (ffotograffau a ffilmiau archifol) ar gael yn rhad ac am ddim ac mae nifer wedi eu dosbarthu erbyn hyn.

Rydym yn awyddus bod staff y sefydliadau a gwblhaodd yr holiadur ar-lein gwreiddiol, a arweiniodd at ddatblygu’r cynllun, yn cael cyfle i archebu pecyn.  Dyma’r adnoddau sydd ar gael:

Gellir hefyd lawrlwytho e-lyfr o’r ddolen yma:           https://www.llyfrgell.cymru/atgof-byw/

Os oes gennych ddiddordeb i archebu un neu fwy o’r adnoddau, ebostiwch ni ar:

gwirfoddoli@llyfrgell.cymru

gan nodi pa fformat yn union yr hoffech ei dderbyn.  Mae nifer cyfyngedig o becynnau ar gael, felly byddant yn cael eu dosbarthu ar sail y cyntaf i’r felin; cysylltwch â ni cyn gynted ag sy’n bosib.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design