avow logo

AVOW

Lleisiau Bach-Galwad Allan Holiadur

Mae’r Arsyllfa Cymru ar Hawliau’r Plentyn yn brosiect ar y cyd hefo partneriaid rhyngwladol, cenedlaethol a lleol.  Mae’n darparu fforwm ar gyfer ymchwil, trafodaeth, addysg a chyfnewid gwybodaeth ar yr hawliau dynol o blant a phobl ifanc, yn gweithio dros wireddu hawliau dynol drwy bolisi, ymarfer, eirioli a newid cyfreithiol.

(http://www.swansea.ac.uk/law/wales-observatory/)

Yn ein prosiect cyfredol Lleisiau Bach yn Galw Allan rhoddodd plant oed 7 – 11 adroddiad eu hunain i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn am y tro cyntaf.  Ariannir y prosiect yma gan y Loteri Fawr ac rydym yn gweithio hefo plant o ysgolion cynradd o bob rhan o Gymru. Bydd plant yn dysgu am eu hawliau ac am yr UNCRC ynghyd a chael eu hyfforddi fel ymchwilwyr i ymchwilio’r materiony dewiswyd ganddynt.  Yn ogsytal a’r adroddiad a gyflwynwyd i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn y clwyiadau cyn – sesiynol yn Hydref 2015 mae’r prosiect yn gweithio o fewn cymunedau’r plant.

(https://www.lleisiaubach.org)

Dweud Dy Ddweud!

Mewn ymateb i sylwadau terfynol Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (2016) cafodd yr holiadur ‘Lleisiau Bach-Galwad Allan Holiadurei ddylunio gan blant a bydd yn ymchwilio pynciau sy’n archwilio gwireddu mynediad plant a phobl ifanc i hawliau yng Nghymru.

Cymryd Rhan

Rydym yn gofyn i chi redeg yr holiadur hefo plant eich ysgol.

Caiff pob ysgol a gymerith ran yn yr holiadur gyfle i ennill CYFLE YMARFER AM DDIM ar ddulliau Plant fel Ymchwilwyr.  Gallwch ddefnyddio’r dulliau hyn i blant ddysgu am faterion, a dysgu am ymchwil ac ymgynghori, gallent fynd a’i casgliadau i’r gymuned ehangach a all greu newid cadarnhaol.Gall hyn olygu newidiadau bach o fewn ysgolion i newidiadau mawr o ran polisi cenedlaethol.

Bydd yr ennillydd hefyd yn cael TALEB AMAZON £100!

I Lenwi’r holiadur

Defnyddiwch y linc yma i gymryd rhan:

https://www.surveymonkey.co.uk/r/dweud

 

Diolch, a phob lwc!

Cysylltwch a’r isod am fwy o wybodaeth:

Helen Dale h.dale@swansea.ac.uk (De)

Arwyn Roberts a.b.roberts@bangor.ac.uk (Gogledd)

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design