avow logo

AVOW

Gwrando

Yn cefnogi teuluoedd a ffrindiau cyn-filwyr

Beth ydi ‘Gwrando’?

Mae Gwrando yn cefnogi’r gwaith caled mae teuluoedd a chyfeillion yn ei wneud i helpu cyn-filwyr i wella o broblemau yn deillio o fod yn y fyddin a chydag ailddechrau byw yn y gymuned. Bydd tîm Gwrando yn cynnig hyfforddiant cymorth cyntaf yn ymwneud ag iechyd meddwl ynghyd â chefnogaeth ymarferol i deuluoedd a ffrindiau cyn-filwyr.

Mae’r prosiect, wedi ei ddatblygu ar y cyd â Chyfamod y Lluoedd Arfog, yn cydnabod ymrwymiad y wladwriaeth i ofalu nid yn unig am y milwyr ond am eu teuluoedd hefyd.

Rydym ni yma i wrando ar deuluoedd a ffrindiau cyn-filwyr.

Drwy gydweithio ag AVOW, bydd CAIS yn cynnig hyfforddiant a chefnogaeth i bobl eraill fel y gallan nhw yn eu tro gefnogi cyn-filwyr gyda’r canlynol:

Diben tîm Gwrando ydi helpu teuluoedd a ffrindiau cyn-filwyr i ddeall mwy am y bygythiadau posib i les meddyliol y rheiny a fu yn y lluoedd arfog. Rydym ni eisiau sicrhau fod problemau’n cael eu hadnabod, eu cydnabod a’u trin. Mae Gwrando yn cydweithio ag amryw o wasanaethau gwirfoddol a statudol eraill sy’n hyrwyddo iechyd da a pherthnasau cadarnhaol.

Cysylltu â Gwrando

Listen In leaflet_Page_2

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design