avow logo

AVOW

Dewch i ddathlu llywodraethu da!

Mae ymddiriedolwyr yn chwarae rôl hanfodol wrth lywodraethu, rheoli a gweinyddu elusennau a mudiadau gwirfoddol. Ydi gwaith eich ymddiriedolwyr chi’n annog arfer gorau ac yn cynorthwyo’ch mudiad i ffynnu?

Os yw’ch mudiad chi neu fudiad rydych yn gwybod amdano yn haeddu cydnabyddiaeth am ei lywodraethu effeithiol, beth am wneud enwebiad ar gyfer Gwobrau Trydydd Sector Cymru 2017?

Mae’r wobr am lywodraethu da yn cydnabod grwpiau trydydd sector y mae eu hymddiriedolwyr yn sicrhau bod eu mudiad yn cael ei redeg yn dda ac yn benigamp. Enwebwch nawr i roi cydnabyddiaeth haeddiannol i’r mudiad sy’n eich ysbrydoli. 

Daw’r cyfnod enwebu i ben ar 10 Tachwedd 2017.

Cewch wybod mwy ar wcva.org.uk

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design