avow logo

AVOW

Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru

Oherwydd mae iechyd pawb yn bwysig
Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru
Dydd Mercher 25 – Dydd Iau 26 Hydref 2017
Casnewydd, De Cymru (Lleoliad hygyrch)

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd ein Cynhadledd Flynyddol eleni yn canolbwyntio ar thema iechyd. Fe fyddwn yn edrych ar y problemau iechyd y mae plant, pobl ifanc ac oedolion gydag anabledd dysgu yn eu wynebu ac yn edrych ar sut y gallwn wella pethau.

Fe fydd gennym gymysgedd bywiog o weithdai rhyngweithiol a llawn gwybodaeth, siaradwyr a drama yn edrych ar bynciau fel:

Am ragor o wybodaeth a phrisiau ewch i’n gwefan os gwelwch yn dda ac i archebu eich lle llanwch y ffurflen archebu yma.

Mae digon o gyfleoedd i noddi hefyd. Os hoffech ragor o wybodaeth am hyn yna ffoniwch fi os gwelwch yn dda ar 02920 681161.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design