avow logo

AVOW

Ymgynghoriad Strategaeth Anabledd Dysgu

efo Cydweithredfa Gwella Gwasanaethau Gofal A Llesiant Gogledd Cymru

Beth ydych chi’n gredu ddylai gael ei gynnwys yn Strategaeth Anabledd Dysgu Gogledd Cymru?

Gallwch ddweud eich barn drwy’n arolwg ar-lein neu drwy lenwi’r fersiwn hawdd ei ddeall o’n holiadur isod a’i bostio yn ôl atom.

Os hoffech gael sgwrs â rhywun, dros y ffôn neu ar-lein yna cysylltwch ag Emma o’r Panel Dinasyddion er mwyn trefnu hyn drwy anfon e-bost at emmapugh@cvsc.org.uk neu ffonio 01492 523844.

Anfonwch eich atebion yn ôl atom erbyn dydd Gwener 20 Gorffennaf 2018 os gwelwch yn dda.

Cwestiynau Hawdd eu Darllen: learning-disability-strategy-questionnaire-easy-read-welsh

 

Ynglŷn â’r strategaeth

Mae’r strategaeth yn rhan o gynllun y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol i wella ac integreiddio gwasanaethau yng Ngogledd Cymru ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion sydd ag anableddau dysgu. Mae’n cael ei ysgrifennu gan y chwe chyngor, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn ogystal â phartneriaid eraill.

Am y newyddion diweddaraf am y prosiect ac am wybodaeth am ffyrdd eraill i gymryd rhan, gweler newyddlenni’r strategaeth anabledd dysgu.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design