avow logo

AVOW

LawWorks Cymru

imagePwy ydyn ni?

Prosiect newydd yw LawWorks Cymru a fydd yn galluogi sefydliadau gwirfoddol ac unigolion mewn angen yng Nghymru i fanteisio ar gyngor cyfreithiol am ddim.  Mae canolfan LawWorks Cymru yng Nghaerdydd a bydd yn helpu i gydlynu darpariaeth pro bono drwy Gymru.  Yn hytrach na darparu gwasanaeth rheng flaen, ein rôl yw gweld ym mha feysydd y mae angen penodol er mwyn targedu gwaith pro bono’n effeithiol, brocera gwaith achos, a chefnogi cyfreithwyr gwirfoddol wrth iddynt roi cyngor dros y ffôn, drwy’r e-bost, a wyneb yn wyneb.  Gan weithio gyda’r Gwasanaeth Cyfraith Anabledd, byddwn hefyd yn galluogi’r rheini sy’n ceisio cyngor cyfreithiol gan y gwasanaeth hwnnw i gael help hwylus yn lleol.

Mwy o wybodaeth

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design