avow logo

AVOW

Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi

Mae rhaglen arian grant newydd i helpu cymunedau sydd o fewn 5 milltir i orsafoedd trosglwyddo gwastraff neu safleoedd tirlenwi penodol i weithredu er budd eu hamgylchedd lleol bellach ar agor i geisiadau – a hynny ers 30 Ebrill 2018. Y dyddiad cau ar gyfer y rownd gyllido hon yw 26 Gorffennaf 2018.

landfill-flyer-bw-final-page-002

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design