avow logo

AVOW

Groundwork yn cefnogi cyflogwyr y sector gwirfoddol i greu swyddi newydd i bobl ifanc gogledd Cymru

logoMae Groundwork Gogledd Cymru yn anelu at greu mwy o gyfleoedd gwaith i bobl ifanc. Mae’r elusen wedi ei phenodi’n asiant gan Lywodraeth Cymru i reoli elfen trydydd sector cynllun Twf Swyddi Cymru. O dan y cynllun hwn, caiff person ifanc ei gyflogi am chwe mis gyda’r cyflogwr yn hawlio cost lawn y cyflog yn ôl ar y lefel isafswm cyflog ynghyd â’r costau yswiriant gwladol. Rydym ni hefyd yn helpu cyflogwyr drwy’r broses recriwtio ac yn rhoi cymorth a chefnogaeth am ddim i’w helpu nhw i ddewis yr ymgeiswyr gorau.

Gofynnwyd i Groundwork geisio creu 164 swydd arall yng ngogledd Cymru yn ystod 2014 – 15. Gyda hyn mewn golwg, rydym ni’n edrych am gyflogwyr a allai gynnig swydd newydd, hirdymor, i berson ifanc rhwng 16 a 24 mlwydd oed.

Dywedodd Lorna Crawshaw, Rheolwraig Cyflogi Groundwork Gogledd Cymru, “Mae Cynllun Twf Swyddi Cymru wedi trawsnewid bywydau pobl ifanc gan roi iddyn nhw’r sgiliau a’r hyder sydd eu hangen arnyn nhw i gael gwaith. Mae gennym ni gyfle rŵan i gael mwy fyth o bobl ifanc yn gweithio. Os ydych chi’n gyflogwr yn sector gwirfoddol neu breifat gogledd Cymru ac yn edrych i gyflogi person ifanc i wneud swydd newydd, cysylltwch â ni i fanteisio ar y cyfle gwych yma.”

Mae Groundwork yn cael effaith gyffrous ar ogledd Cymru drwy gyfrwng Cynllun Twf Swyddi Cymru. Ers sefydlu’r cynllun Groundwork yn 2013, mae hi’n bleser mawr cael dweud fod 140 o bobl ifanc wedi dechrau ar leoliad gwaith ac yn symud tuag at swyddi cynaliadwy.

I wybod mwy cysylltwch â Thîm Cyflogi Groundwork Gogledd Cymru drwy ffonio 01978 757524 neu e-bostiwch employment@groundworknorthwales.org.uk

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design