avow logo

AVOW

Trafodaeth Carchar Wrecsam

Mae Llywodraeth y DU wedi dweud y bydd carchar anferth, y bwriedir iddo fod yn un o’r mwyaf yn Ewrop, yn dod â chyfoeth a swyddi i ardal Wrecsam.

Ond mae arbenigwyr yn dadlau na ellir gwireddu’r honiadau hyn yn y byd sydd ohoni. Ymunwch â Changen Gogledd Cymru y Sefydliad Materion Cymreig yn nhref Wrecsam i drafod y testun pwysig hwn, yn yr ardal a effeithir fwyaf arni gan y cynllun.

Mae gennym Banel ardderchog, yn cynnwys Ian Lucas, AS Wrecsam, Robert Jones, Ymchwilydd Doethuriaeth yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru, a Frances Cook, Prif Weithredwraig yr Howard League for Penal Reform.

Hefyd ar y Panel mae’r Barchedig Nan Wyn Powell Davies, cyn-Gaplan Carchardai, gyda phrofiadau eang o gynnal unigolion a chymunedau yn ardaloedd Cymraeg eu hiaith y gogledd, Iolo Madoc-Jones, Prif Ddarlithydd mewn Astudiaeth Troseddau a Chyfiawnder Troseddol ym Mhrifysgol Glyndwr ac Aled Roberts AC, Aelod y Cynulliad dros Ogledd Cymru ar ran Democratiaid Rhyddfrydol Cymru. Y Cadeirydd fydd Cyfarwyddwr y Sefydliad Lee Waters, Dilynnir y cyflwyniadau gan sesiwn holi ac ateb.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design