avow logo

AVOW

A yw Cymru’n Decach?

equalityandrights

8 Gorffennaf 2015

10.00am – 3.30pm

Prifysgol De Cymru,

Canolfan Gynadledda,

Trefforest

Hoffai’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru eich gwahodd i ddod i gynhadledd i rannu casgliadau cynnar ‘Ai yw Cymru’n Decach?’

I neilltuo eich lle ar-lein

‘Ai yw Cymru’n Decach?’ yw’r adolygiad dilynol i’n hadolygiad yn 2011, Pa mor deg yw Cymru?, a’i gymar Adolygiad Hawliau Dynol 2012.

Bydd ‘Ai yw Cymru’n Decach?’ yn darparu’r cyfle cyntaf i fesur cynnydd ym maes cydraddoldeb a hawliau dynol dros y pum mlynedd ddiwethaf. Bydd yn archwilio chwe maes; iechyd, diogelwch, diogeledd a’r hawl i fyw, bywyd teuluol a chartref,  addysg a dysgu, gwaith ac incwm a chymryd rhan mewn cymdeithas.

Bydd y gynhadledd yn darparu cyfle i chi:

 

 

Mae’r gynhadledd yn rhad ac am ddim.

 

Os oes unrhyw gwestiynau gennych neu hoffech drafod y gynhadledd cysylltwch â ni ar 029 2044 7710

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design