avow logo

AVOW

Gwahoddiad i gyfarfodydd rhwydweithio PQASSO Cymru

Hoffech chi gwrdd ag eraill sy’n defnyddio PQASSO o’r gymuned PQASSO sydd ar dwf yng Nghymru?

 Yna dewch i un o’n cyfarfodydd rhwydweithio, yn RHAD AC AM DDIM.

 

Pwy ddylai ddod?

Unrhyw un sy’n gweithredu PQASSO neu’n defnyddio Hanfodion PQASSO yn eu mudiad.

Efallai’ch bod newydd ddechrau defnyddio PQASSO neu Hanfodion PQASSO yn eich mudiad.

Neu, am ba reswm bynnag, mae pethau wedi arafu neu mae momentwm wedi’i golli ac rydych am aildanio’r broses.

Neu rydych yn cael hwyl dda arni wrth weithio drwy’ch hunanasesiad.

Neu mae’ch mudiad wedi cyflawni Nod Ansawdd PQASSO.

Ble bynnag rydych arni yn y broses o weithredu PQASSO neu ddefnyddio Hanfodion PQASSO, fe fyddem wrth ein boddau o’ch gweld yn y cyfarfodydd rhwydweithio.

 

Fe fydd y cyfarfodydd yn gyfle i wneud y canlynol:

Pryd a ble?

27 Mehefin 2018, 2:30pm-4:30pm – Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint, Yr Wyddgrug 

28 Mehefin 2018, 2:30pm-4:30pm – Clwb Criced Bae Colwyn, Bae Colwyn 

4 Gorffennaf 2018, 9:30am-11:30am – Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Caerdydd 

5 Gorffennaf 2018, 9:30am-11:30am – Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr, Caerfyrddin

Bydd y dyddiad ar gyfer cyfarfod rhwydweithio ym Mhowys yn cael ei gadarnhau yn fuan.

 

Y camau nesaf

I gadw’ch lle, cysylltwch gyda Heledd Kirkbride, Swyddog PQASSO Cymru – heledd.kirkbride@ncvo.org.uk | 07376 602320.

Cofiwch gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cyfarfodydd rhwydweithio.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design