avow logo

AVOW

Gwahoddiad – Rhwydwaith newydd ar gyfer Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol

Mae Ysgol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi sicrhau grant bach i sefydlu Rhwydwaith Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol i  Gymru Gyfan.

Byddwn yn cynnal digwyddiad ar 21 Mai 2018 yn Stadiwm Dinas Caerdydd, 10:00 – 16:00, i sefydlu rhwydwaith o academyddion ac ymarferwyr traws-sector i sefydlu’r blaenoriaethau ymchwil a chynllun gweithredu.  Darperir cinio bys a bawd.

Os hoffech ddod iddo rhowch wybod i Fiona Harris – WCVA – fharris@wcva.org.uk, gan nodi unrhyw ofynion deietegol neu ofynion eraill, erbyn dydd Gwener 4 Mai 2018.

Yn unol â’r Gymraeg, hoffem sefydlu’ch dewis iaith.  Fe fyddwn yn ddiolchgar pe baech yn cadarnhau’ch dewis iaith wrth gyfrannu at y cyfarfod: Cymraeg/Seasneg. 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design