avow logo

AVOW

Cyflwyniad i Fasnachu â Stondin

 Ydych chi’n chwilio am her newydd?

Hoffech chi wybod mwy am fasnachu â stondin a dod yn hunangyflogedig?

Mae’r cwrs 2 ddiwrnod yma wedi ei gynllunio i godi ymwybyddiaeth pobl o’r diwydiant.

Mae’r cwrs AM DDIM ac yn darparu gwybodaeth am sgiliau cyflwyno a hunangyflogaeth.

Bydd y cwrs yn cynnwys:

Hyn a hyn o le sydd ar gael felly mae’n rhaid i chi archebu. Os ydych chi’n ddi-waith a chennych chi ddiddordeb yn y cwrs yma ffoniwch Amanda ar 07878750376 neu galwch i mewn i’r Swyddfa Marchnadoedd yn Marchnad y Bobl.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design