avow logo

AVOW

Trafodaethau Arloesi

chris-jones

Mae’r Lab yn lansio ‘Sgyrsiau Arloesi’, sef cyfres o sgyrsiau gan arloeswyr profiadol i ysbrydoli ac annog sefydliadau ac unigolion i fod yn uchelgeisiol, gan ddangos gwir enghreifftiau ac astudiaethau achos o lefydd ar draws y byd.

Bydd Dirprwy Bryf Swyddog Meddygol Cymru, Yr Athro Chris Jones, yn trafod gofal iechyd cynaliadwy a sut y gallai ymddangos yn y dyfodol yng Nghymru. Sut gallai arloesi warae rhan mewn gwella iechyd a gofal yng Nghymru?

Amseri

4.30pm – Cofrestri

5-6pm – Areithiau Allweddol

6-7pm – Diodydd Rhwydweithio

Byddwch cystal â nodi y caiff y digwyddiad yma ei gynnal yn Caerdydd ar Gorffennaf 5.

Gadw lle https://bit.ly/2tm8Iy5

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design