avow logo

AVOW

Gwybodaeth i chi Gwasanaeth newydd i ofalwyr

Sesiynau Cymorth Cyntaf Cyffredinol

Sesiwn ddwy awr yn arbennig ar gyfer pobl sy’n gofalu am rywun ac yn gorfod rhoi cymorth cyntaf.

Mae’r sesiynau ar gael drwy gydol mis Ebrill a mis Mai 2013.

Rhywbeth i’r ddau ohonoch chi

Tra bydd y person rydych chi’n gofalu amdano yn mwynhau tylino therapiwtig gan un o wirfoddolwyr y Groes Goch, bydd cyfle i chi ymlacio.

Mae’r sesiynau’n cael eu cynnal yn Nhŷ AVOW ac yn para awr. Bydd y sesiwn therapi ei hun yn para 30 i 40 munud ac yna bydd cyfle i gael paned a sgwrs gyda gwirfoddolwyr y Groes Goch, Tra bydd hynny’n digwydd bydd cyfle i’r gofalwr ymlacio a gorffwyso.

Fel bod mwy o ofalwyr yn manteisio ar y gwasanaeth gwych yma rydym ni’n cyfyngu nifer y sesiynau i chwe sesiwn y person.

Cysylltwch â Gwasanaeth Gofalwyr Wrecsam yn rhad ac am ddim i wybod pryd mae’r sesiynau hyn ar gael: 0800 276 1070

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design