avow logo

AVOW

Chwrs Gwynt 5K

Dyddiad: Dydd Sul 10 Mehefin 2018

Lleoliad: Parc Gwledig Dyfroedd Alun, Llay
Mynd i’r afael â’n chwe chwrs gwynt 5K gwych a gweld a allwch chi gwblhau’r her!
Mae gan ein Cwrs Rhwystrau bopeth. Fe’i cynlluniwyd i fod yn heriol yn gorfforol ond hefyd yn llawer o hwyl. Rhedwch eich ffordd drwy, fyny a thros wrthrychau sydd wedi eu llenwi â gwynt.

Yn addas ar gyfer dechreuwyr, newydd-ddyfodiaid a phobl sy’n mwynhau cadw’n ffit, cewch bob math o fudd allan o’r cwrs wrth i chi fynd o’i amgylch.

Felly, os ydych yn hoffi’ch Rasio Mwdlyd, eich bod wrth eich bodd yn rhedeg dros wrthrychau sydd wedi eu llenwi ag awyr neu eich bod yn hoffi Rasys Hwyl, dyma’r Cwrs Rhwystrau i chi gyfranogi ynddi ac yn well byth, gallwch ei gwneud er budd Elusen.

Ewch i: www.theconquest.co.uk

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design