avow logo

AVOW

Yng Nghymru dros 5,000 yn camu ymlaen i wirfoddoli yn y flwyddyn ddiwethaf

website-graphic-c

Yng Nghymru mae 5,256 o wirfoddolwyr wedi’u lleoli mewn amrywiaeth enfawr o achosion da, yn ôl y ffigyrau diweddaraf o gwirfoddolicymru.net.

Gwirfoddolwyr yw asgwrn cefn cymunedau Cymru ac ni fyddai gan lawer o’r cymunedau hynny fynediad at wasanaethau hanfodol heb gefnogaeth gwirfoddolwyr.

Yng Nghymru dywed 28% o bobl eu bod wrthi’n gwirfoddoli ar hyn o bryd, gan roi 61 miliwn awr y flwyddyn i helpu i wella cymdeithas Cymru ac ateb anghenion a dyheadau pobl.

Mae pobl yn gwirfoddoli eu hamser ar draws ystod eang o weithgareddau o lyfrgellwyr, gyrwyr, dehonglwyr a gwarchodwyr anifeiliaid gwirfoddol, i godwyr arian, gweithwyr cefnogi iechyd meddwl a chorfforol, a’r rheini sy’n darparu gwasanaethau brys hanfodol.

Wythnos yma mae pobl ledled Prydain yn dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr. Cynhelir y dathliad blynyddol 1-7 Mehefin a’i nod yw cydnabod, gwobrwyo a recriwtio gwirfoddolwyr.

I nodi’r achlysur mae partneriaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru wedi cyhoeddi heddiw y dyddiad pan fydd eu llwyfan gwirfoddoli digidol newydd yn ‘mynd yn fyw’. Bydd y wefan hon yn disodli’r system bresennol ar gwirfoddolicymru.net o 8 Mehefin 2018 ymlaen.

Mae’r llwyfan newydd ar gael yn rhad ac am ddim i wirfoddolwyr ac i fudiadau sydd am recriwtio. Fel o’r blaen, gallwch ddod o hyd i gyfleoedd drwy chwilio am allweddeiriau neu yn ôl pellter o’ch lleoliad. Erbyn hyn, fodd bynnag, gall gwirfoddolwyr hefyd gofnodi’r oriau a’r sgiliau maent yn eu hennill wrth wirfoddoli a byddant yn derbyn bathodynnau digidol am wirfoddoli 50, 100, 200 awr neu fwy.

Mae’r broses gofrestru’n syml, a bydd y llwyfan yn eich atgoffa o’ch ymrwymiadau sydd ar y gweill yn ogystal â darparu cofnod o’r hyn rydych wedi’i gyflawni, rhywbeth defnyddiol iawn wrth ddiweddaru’ch CV.

I fudiadau, bydd y system yn eich helpu i recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr, cofnodi oriau gwirfoddoli, cynllunio rotas a digwyddiadau, cofnodi hyfforddiant a phrofiad a chynhyrchu adroddiadau.

Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn annog mudiadau i gofrestru ar y llwyfan newydd nawr drwy fynd i’r cyfeiriad dros dro volunteerwales.teamkinetic.co.uk.

Bydd cyfleoedd mudiadau sy’n cofrestru yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr yn mynd yn fyw ar y wefan o 8 Mehefin 2018 ymlaen.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Canolfan Gwirfoddolwyr Wrecsam ffoniwch 01978 312556  neu e-bost VB@avow.org

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design