avow logo

AVOW

Cyhoeddi Canllaw GDPR i Elusennau

Mae’r canllaw, sydd ar ffurf cwestiynau cyffredin, yn rhoi cyngor ar 12 maes cysylltiedig â’r rheolau diogelu data newydd, a ddaw i rym fis Mai.

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi cyhoeddi canllaw ar ffurf cwestiynau cyffredin ar y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), yn benodol i elusennau.
Mae’r ddogfen yn rhoi cyngor ar 12 maes cysylltiedig â’r GDPR, rheolau llym gan yr UE ar ddiogelu data a ddaw i rym ar 25 Mai.

Mae’r rhestr o gwestiynau yn cynnig cyngor penodol i elusennau bychain, gan eu cyfeirio at linell gymorth arbenigol Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth i fudiadau bychain a’i hunanasesiad.

Mae hefyd yn cynnwys dolenni at  ganllaw Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth i bob mudiad ar y GDPR a pharatoi at ei roi ar waith.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design