avow logo

AVOW

Sut Allwch Chi Helpu i Gefnogi Ymgyrch Curwch Ffliw

171019-flu-stakeholder-toolkit_wel-generic-page-001

 

Mae nifer o ffyrdd y gall eich mudiad gyfrannu at godi ymwybyddiaeth o fanteision brechiad influenza (ffliw). Mae’r pecyn cymorth hwn yn darparu deunyddiau i helpu gwnedu hyn mor ddidrafferth â phosib, gan y gwyddom fod ddliw yn un yn unig o’r llu o negeseuon iechyd hollbwysig y byddwch yn eu rhannu.

Cyfnod arferol ymgyrch Curwch Ffliw yw o fis Hydref i fis Mawrth , ac mae’r rhan fwyaf o’r gweithgarwch cyn y Nadolig. Mae hyn yn gwneu Hydref a Thachwedd yn gyfnod da ichi annog y sawl sy’n gymwys i gael y brechiad.

Sut Allwch Chi Helpu i Gefnogi Ymgyrch Curwch Ffliw: 171019-flu-stakeholder-toolkit_wel-generic

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design